Kunnanhallitus, kokous 25.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 218 Terhi Källin ilmoitus kunnanjohtajan viran vastaanottamisesta

AurDno-2021-518

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnanjohtajaksi 27.9.2021 valtuuston päätöksellä § 65 valittu Terhi Källin kirje:

"ILMOITUS AURAN KUNNALLE VIRAN VASTAANOTTAMISESTA

Kiitän Auran kuntaa luottamuksesta 27.9.2021 kunnanjohtajavalinnassa ja ilmoitan ottavani viran vastaan erikseen johtajasopimuksella sovittavan aikataulun ja virkasuhteen ehtojen mukaan.

Tampereella 20.10.2021

Terhi Källi"

Terhi Källi on toimittanut hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus ottaa Terhi Källin ilmoituksen vastaan ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.