Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Kokoomuksen ryhmä ehdotti, että kunnanvirasto suljetaan 1.2.2021 alkaen henkilöstön terveyden turvaamiseksi.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ehdotti, että Osuuspankin tiloja selvitetään jälleen väistötiloiksi.

Tilatyöryhmä kokoontuu nopealla aikataululla. Tilatyöryhmää voidaan täydentää Matti Leppäkoskella.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.