Kunnanhallitus, kokous 25.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023

AurDno-2020-539

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän hallitus on valmistellut kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2021 ja taloussuunnitelman vuosille 2021 - 2023. Auran kunnan maksuosuus vuodelle 2021 on 2 260 219 euroa. Vuoden 2019 talousarvioon verrattuna talousarvio on -0,17 % pienempi. Taloussuunnitelmavuodet toimitetaan kuntaan joulukuun lopussa. Talousarvio on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2021. Samalla hallitus edellyttää, että suunnitelmavuosien arviot toimitetaan kuntaan välittömästi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on toimittanut kuntaan talousarvionsa suunnitelmavuodet 2021 - 2023 hyväksyttäväksi. Talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2021 - 2023.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän taloussuunnitelmavuodet 2022 - 2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.