Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

1. Kunnanhallitus päätti, että Auran kunta osallistuu kuntayhtymän ja kuntien väliseen työryhmätyöskentelyyn neuvottelussa sovitun paikkajaon mukaan. Ulkopuolisen puheenjohtajan kustannuksiin Auran kunta ei saadun tarjouksen perusteella osallistu.

2. Jouko Vähä-Rahka halusi keskustella Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan päätöksestä koskien sako- ja umpikaivolietteen kuljetusta. Matti Leppäkoski esitti, että Auran kunta tekisi kunnallisvalituksen Turun hallito-oikeuteen jätehuoltolautakunnan päätöksestä. Koska esittelijä oli eri mieltä suoritettiin äänestys. Äänestyksessä:  JAA= ei tehdä valitusta, EI= tehdään valitus. JAA äänestivät Niina Aarnio ja Jukka Leino. EI äänestivät Kari Koivu, Matti Leppäkoski, Taru Sahla ja Juhani Yli-Pohja. Äänestyksen tulos siten 2 - 4, ja kunta tekee asiasta valituksen.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.