Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 192 Täyttölupa IT-vastaavan tehtävään

AurDno-2018-447

Perustelut

Auran kunnan tietohallintopalvelut on ostettu Pöytyän kunnalta. Tietohallinnon yhteistyötä tehdään myös Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän kanssa. Pöytyän ja Auran kunnalla sekä kansanterveystyön kuntayhtymällä on yhteiset tietoliikenneverkot, palvelintilat ja palvelimet. Kolmen organisaation palvelinkapasiteettia ja tietoliikenneyhteyksiä on rakennettu aikoinaan synergianäkökulmasta. Nykyinen toimintaympäristö on kuitenkin erittäin haasteellinen. Pöytyän kunta käynnistikin viime vuoden lopulla suunittelun oman tietohallintonsa kehittämiseksi ja mahdollisesti ulkoistamiseksi. Projekti on keskeneräinen, koska sote- ja maakuntauudistuspäätökset ovat lykkääntyneet. Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä on tehnyt yhteistyötä maakunnassa toimivan sote-tietojärjestelmiin erikoistuneen yrityksen kanssa. Riskinä on, että kumppaniorganisaatioiden tietohallinnon uudistamisprojektien edetessä Auran kunnan tietohallintoon ja -liikenteeseen liittyvät ratkaisut jäävät liian heikolle pohjalle. Tähän riskiin on varauduttava riittävän ajoissa ja järjestettävä kunnan tietohallintoon liittyvät ratkaisut kuntoon hyvissä ajoin ennen tulevia muutoksia.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa on ollut tavoitteena valmistautua sote-uudistukseen. Tiedonhallintajärjestelmät ovat merkittävä osa niin uuden maakunnan kuin jäljelle jäävien kuntienkin palvelujärjestelmää. Kuntastrategian valmistelussa ovat digitaaliset palvelut nousseet merkittäväksi tulevaisuuden palvelumuodoksi. Kunnan oman tietotekniikkajärjestelmän selvittäminen ja suunnitteleminen osana koko kunnan toimintaa nyt ja tulevaisuudessa on kivijalka kunnan palvelutuotannossa. Kunnan nykyisissä henkilöstöresursseissa ei ole koko tietohallinnon suunnitteluun ja kehittämiseen osaamista. Ostopalveluna projekti on huomattavasti kalliimpi ja hankalampi toteuttaa kuin oman sitoutuneen henkilöresurssin avulla. Tehtävän hinnoittelutunnus olisi 01ICT060 ja tehtäväkohtainen palkka 2 680 euroa/kk. Tehtäväkuvaus on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan IT-vastaavan tehtävään 1.1.2019 alkaen toistaiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Maija-Liisa Sibakow

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.