Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 188 Täyttölupa erityisluokanopettajan tehtävään

AurDno-2018-445

Perustelut

Auran koulutoimen tavoitteena on ollut mahdollistaa mahdollisimman monen auralaisen koululaisen perusopetus omassa kunnassa. Yhtenäiskoululla toimii tällä hetkellä kolme erityisluokkaa ikäryhmille 1-3, 4-6 ja 7-9. Ryhmien perustamisessa ikätason mukaan ei ole voitu huomioida lasten erilaisia taustoja ja tukitarpeita täysimääräisesti. Tämän hetken ja tulevien uusien oppilaiden tarpeiden mukaan olisi hyvä saada perustettua vielä yksi erityisryhmä lapsille, joilla on erilaista tuen tarvetta kuin suurimmalla osalla erityisluokkien oppilaista. Uuden ryhmän perustaminen vuoden 2019 alussa on sen vuoksi perusteltua, että kunnan tulee järjestää erityistä opetusta pieni tuntimäärä viikossa Auraan muuttaneelle oppilaalle. Rehtori on suunnitellut tehtävän siten, että siitä muodostuisi kokoaikainen tehtävä, jolloin rekrytointi on helpompaa. Kevätlukukauden jälkeen tarve ja tilanne tarkastellaan uudelleen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvan erityisluokanopettajan tehtävään ajalle 7.1. - 1.6.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ville Kouki, Maija-Liisa Sibakow

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.