Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 184 Täyttölupa kotihoidon tukipalvelutyöntekijän toimeen 01.01.2019 lukien

AurDno-2018-277

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ulla-Maija Haapalainen, ulla-maija.haapalainen@aura.fi
Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

 

Kotihoidossa on toiminut tukipalvelutyöntekijä helmikuusta 2013 lähtien. Täyttölupa ja määräraha on saatu joka vuosi määräaikaiseen tehtävään, joka on muotoutunut tarkoituksenmukaiseksi tehtäväksi kotihoidon tukipalveluissa. Työaika on 20 tuntia viikossa ja tehtävään on ajoittain saatu palkkatukea. Nykyinen työntekijä on toiminut tehtävässään 1.1.2017 lähtien määräaikaisella sopimuksella, joka on viimeksi uusittu 1.1.2018. Määräaikaisuus kestää 31.12.2018 saakka.
Vuoden 2019 talousarvioon on esitetty osa-aikaisen tukipalvelutyöntekijän vakinaistamista. Tehtävää ei voida enää ketjuttaa eikä sitä voida siirtää kotihoidon muiden työntekijöiden eli lähihoitajien tehtäväksi.

Tukipalvelutyöntekijän pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat kotiin vietävien lämpimien aterioiden kuljetukset sekä kauppakassipalvelun hoitaminen.
Asiakkaat saavat päivittäin lounaan ja viikoittain kauppatavaransa tukipalvelutyöntekijän kuljettamana.

Ateriapalvelua kotiin saavia asiakkaita on päivittäin noin 25 asiakasta, ja ateriankuljetuslenkkejä tehdään päivittäin kolme. Tukipalvelutyöntekijä hoitaa aterioiden kuljetukset yhteistyössä kotihoidon ja Arkean keittiön kanssa.

Kauppakassipalvelua saa noin 10 asiakasta. Kauppakassipalvelu sisältää kauppalistojen vastaanottamisen asiakkailta, kauppalistojen toimittamisen sähköisesti S-markettiin ja  kauppakassien noutamisen kaupasta sekä toimittamisen asiakkaille kotiin. Tukipalvelutyöntekijä hallitsee kauppakassipalveluprosessia yhteistyössä kotihoidon hoitajien kanssa.

Tukipalvelutyöntekijä huolehtii myös kotihoidon auton kunnossapidosta sekä hoitaa kotihoidon juoksevia asioita.

Ehdotus

Esittelijä

Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntäisi tukipalvelutyöntekijän työsuhteeseen täyttöluvan 1.1.2019 lukien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta.

Kunnanjohtajan päätösehdotus käydyn keskustelun pohjalta: Kunnanhallitus antaa täyttöluvan perusturvalautakunnan esityksen mukaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Sirpa Kunnas, Ulla-Maija Haapalainen, Maija-Liisa Sibakow

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.