Kunnanhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 187 Täyttöluvat kotihoitoon

AurDno-2018-430

Valmistelija

  • Ulla-Maija Haapalainen, ulla-maija.haapalainen@aura.fi

Perustelut

Kotihoitoon haetaan täyttölupia kahden lähihoitajan perhevapaiden ajaksi. Toinen lähihoitajan sijaisuus olisi ajalle 20.12.2018-31.3.2020 ja toinen ajalle 25.2.2019-30.9.2020. Näihin kotihoidon tehtäviin tarvitaan sijaiset, koska palvelua ei voida toteuttaa vajaamiehityksellä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Joki, Kunnanjohtaja, mika.joki@aura.fi

Kunnanhallitus päättää myöntää täyttöluvat kotihoidon lähihoitajien sijaisuuksiin ajalle 20.12.2018-31.3.2020 ja 25.2.2019-30.9.2020.

Tiedoksi

Ulla-Maija Haapalainen, Maija-Liisa Sibakow

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.