Kunnanhallitus, kokous 9.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 90 LISÄPYKÄLÄ: Tiedoksiannot kunnanhallitukselle (lisäpykälä)

Perustelut

Kunnanhallituksen tiedoksi saapuneet tiedotteet, kirjeet ja päätökset:

  • ELY-keskus 4.5.2022 ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Turun Urheiluautoilijat ry:n järjestämää Auran, Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Ruskon ja Turun alueilla 13.-14.5.2022 ajettavaa SM Mad-Croc Länsirannikon Rallia. Asian diaarinumero on VARELY/2684/2022. Päätöksestä on julkaistu kuulutus kunnan sivuilla 5.5.2022 ja välitetään tiedoksi kunnanhallitukselle ELY-keskuksen pyynnöstä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Hallitus merkitsee saapuneet asiakirjat tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.