Kunnanhallitus, kokous 9.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Kunnanhallitus myöntää määrärahan kahden sähköpyörän hankintaan kunnan henkilöstön käyttöön.

Kunnanhallitus antaa tekniselle toimelle selvitettäväksi sähköautojen latauspisteen järjestämisen Auran yhtenäiskoulun pysäköintialueelle.

Kokouksen aluksi kuultiin esittely tulevaisuuden senioriasumisesta sekä siihen liittyvistä teknologisista tukiratkaisuista. Esittelijänä Tarmo Kemppainen, Hoivarakentajat Oy. Esittelyn ajan paikalla oli myös sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.