Kunnanhallitus, kokous 9.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Sivistyslautakunnan jäsenen irtisanoutuminen luottamustehtävästä ja uuden jäsenen vaali

AurDno-2022-207

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Sivstyslautakunnan jäseneksi valittu Raine Vesanto on pyytänyt eroa luottamustoimestaan, koska hän ei työnsä vuoksi pysty hoitamaan tehtävää asiaan kuuluvalla tavalla. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että
1. valtuusto myöntää Raine Vesannolle eron sivistyslautakunnan jäsenen tehtävästä,
2. valtuusto valitsee sivistyslautakuntaan jäsenen Raine Vesannon tilalle ja
3. valitsee valitulle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.