Kunnanvaltuusto, kokous 18.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Muut asiat

Päätös

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja tiedotti työsuojelutarkastukseen liittyvistä asioista ja kunnanhallituksen 18.6.2018 asiasta tekemästä päätöksestä.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei voi tehdä valitusta, koska se koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.