Perusturvalautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Ilmoitus yksityisen sosiaalipalvelujen tuottamisesta (HoivaKorento, tmi)

AurDno-2021-180

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 11 §:n mukaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnastaan ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan. Ilmoituksessa on anettava lain 8 §:n 2 momentissa edellytetyt tiedot palvelun tuottajasta ja palvelutoiminnasta.

Toiminnasta vastaava Neea Pajula (toiminimi HoivaKorento) on 22.04.2021 saapuneella ilmoituksella toimittanut perusturvalautakunnalle tiedon yksityisen sosiaalipalvelun tuottamisesta Auran kunnan alueella. Toiminnan suunniteltu aloittamispäivä on 01.05.2021. Tarkoituksena on tuottaa palveluita Varsinais-Suomessa alueella Loimaa, Koski TL, Pöytyä, Aura, Oripää, Somero, Salo, Marttila, Paimio, Kaarina ja Turku. Palvelutarjontaan kuuluu sosiaalinen kuntoutus, mielenterveystyö, päihteettömyyttä tukeva työ, perhetyö, lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvonta, avomuotoinen perhekuntoutus,ammatillinen tukihenkilötyö. Tmi HoivaKorento tuottaa lisäksi ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta. Asiakkaat ovat lapsia, nuoria, perheitä, aikuisia ja ikääntyneitä sosiaalisine verkostoineen. Neea Pajula on koulutukseltaan sairaanhoitaja (AMK) ja ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Tmi järjestää sosiaalihuollon ammatillista työtä Suur-Salon tukipalveluiden kautta. Asiakkaat ohjautuvat pääsääntöisesti kuntien sosiaalihuollon kautta.

Yrityksen kotipaikka on Loimaa (Mellilä). Ilmoituksen liitteinä ovat ote kaupparekisteristä, toimintasuunnitelma, tutkintotodistukset, tietosuojaseloste, hygieniaosaamiskortti, todistus ensiapukurssin (EA 1) suorittamisesta ja työtodistuksia. Rikosrekisteri (Rikostaustan tarkistus lasten kanssa työskentelyä varten) tarkistettu.

Ilmoitus täyttää yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 8 §:n vaatimukset. Saatujen asiakirjojen ja tietojen perusteella Tmi HoivaKorento  voidaan merkitä palvelun tupottajana Auran kunnan alueella yksityisten sosiaalipalveluiden palveluntuottajien rekisteriin ilmoituksenvaraisena sosiaalipalvelun tuottajana (Laki 922/2011, § 13).

Tällä hetkellä Auran kunta ei ole suunnitellut hankkivansa palveluja toiminimeltä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta toteaa, että toiminimi HoivaKorento täyttää laissa yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyt edellytykset. Auran kunta ilmoittaa hyväksyvänsä toiminimen yritystoiminnan alueellaan ja toimittaa ilmoituksen liitteineen Lounais-Suomen aluehallintovirastolle. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.