Perusturvalautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Kunnanviraston sulkuaika

AurDno-2021-187

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on 26.4.2021 päättänyt, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 5.7. - 8.8.2021, jolle ajalle vuosilomat keskitetään. Työntekijöiden lomat ja sulkuaika vaikuttavat myös sosiaalitoimiston palveluihin. Sulkuaikana sosialitoimistossa palvellaan ajanvarauksella. Sosiaalipäivystys toimii keskeytyksittä 7/24. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Sosiaalitoimiston vastaanotoille pääse ajalla 5.7 - 8.8.2021 vain ajanvarauksella. Sosiaalitoimistoon saa yhteyden puhelinaikana arkisin klo 10.00 - 11.00.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi kesäajan toiminnot ja kunnanviraston sulkuajan.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.