Perusturvalautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 Viranomaispäätökset ja ilmoitusasiat

Valmistelija

 • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 • Valtionavustuspäätös: Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt 26.4.2021 myöntää  Auran Nuorten työpajan toiminnalle 30.000 euron valtionavustuksen
 • Päätös 13.4.2021: Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti (Perhepalvelut JLK)
 • Päätös 4.5.2021: Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muutoksesta (JR-Care Oy: asiakasmäärän muutos, henkilökunnan määrän muutos, toimintayksikön osoitteen muutos ja uusi vastuuhenkilö)
 • Ilmoitus 14.4.201: Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnin muutoksesta (Tullaleksi)
 • Päätös 28.4.2021: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen (Varsinais-Suomen Sydänpiiri rry)
 • Ilmoitus 21.4.2021: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen (Lasten ja nuorten terapia-asema Sateenkaari)
 • Ilmoitus 8.4.2021: Yksityisen terveydenhuoolon palvelujen tuottajan palvelutoiminnan lopettaminen (Medica Team Oy)

Sosiaali- ja terveysministeriö

Kuntainfo 2/2021 (31.3.2021): Sosiaali- ja terveydenhuollon aiakasmaksuista annettuun lakiin tehdyt muutokset

Sosiaali- ja terveydenhuollon lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ja Aluehallintovirasto

Ohjuaskirje 27.4.2021: Kunta vastaa asumispalveluiden hyvästä laadusta ja perusoikeuksien toteutumisen turvaamisesta

Valvira

 • Päätös 26.4.2021: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen (Luoksesi Oy, Luoksesi liikkuva yksikkö (GNR-640)
 • Päätös 29.4.2021: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen (RENKI Konsulttipalvelut OY)
 • Päätös 28.4.2021: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen (Coronaria Fysioterapia Oy)
 • Päätös 29.4.2021: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen (Hippo Terapiaklinikka Oy)
 • Ilmoitus 11.5.2021: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikan nimenmuutos Nightinggale Health Oyj)
 • Ilmoitus 16.4.2021: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettaminen (Stella Kotihoito Oy)
 • Ilmoitus 29.4.2021: Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta (RENKI Konsulttipalvelut OY)
 • Ilmoitus 26.4.2021: Ilmoitus yksityisen terveydenhuollon palvelutoiminnan alkamisesta (Luoksesi Oy)
 • Ilmoitus 29.4.2021: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen (Attendo Kotisairaanhoito Varsinais-Suomi)
 • Ilmoitus 03.05.2021:Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisääminen (9Lives Ensihoito Oy)
 • Ilmoitus  12.05.2021: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikn alaisen väliaikaisen näytteenottopisteen lisääminen (Suomen Terveystalo oy)

Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO

 • Hallituksen pöytäkirja 22.4.2021(4/2021)

Aarre Avustajat Oy

 • Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta (vastuuhenkilön muutos äitiysloman seurauksena). Palvelujen vastuuhenkilö on Lassi Granlund 26.4.2021 lukien.

Ehdotus

Esittelijä

 • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee tiedokseen edellä olevat ilmoitusasiat ja viranomaispäätökset.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi tiedokseen edellä olevat ilmoitusasiat ja viranomaispäätökset.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.