Perusturvalautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Aluehallintoviraston selvityspyyntö 28.06.2019

AurDno-2019-353

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirastosta saapui 28.6.209 selvityspyyntö LSAVI/6220/05.06.03/2019 perusturvalautakunnalle koskien aluehallintovirastoon tullutta epäkohtailmoitusta. Selvitys kasvatus- ja perheneuvolapalveluista pyydetään antamaan 31.7.2019 mennessä.  

Selvitystä pyydetään siitä miten kasvatus- ja perheneuvolapalvelujen kokonaisprosessi on järjestetty. Selvitystä pyydetään myös lääketieteellisestä asiantuntemuksesta, sosialityön asiantuntemuksesta ja psykologisesta asiantuntemuksesta sekä palvelujen omavalvonnasta. Selvitystä pyydetään myös asiakkaan oikeudesta omatyöntekijään ja palvelutarvearviointiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Sosiaalijohtaja selvittää kokouksessa Aluehallintovirastolta saapunutta selvityspyyntöä ja siihen tehtyä vastinetta, jotka perusturvalautakunta merkitsee tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Sosiaalijohtaja selvitti kokouksessa Aluehallintovirastolta saatua selvitystä ja siihen annettua vastausta, jotka perusturvalautakunta merkitsi hyväksyen tietoonsa saatetuksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.