Perusturvalautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Ilmoitusasiat ja viranomaispäätökset

Valmistelija

 • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirasto

 • Valvontahavaintoraportti ja ohjaus 7.8.2019: Lounais-Suomen valvontahavaintoraportti toimialueensa (Satakunnan ja Varsinais-Suomen) kunnallisten lastensuojelulaitosten rajoitustoimenpiteistä ja hoito- ja kasvatushenkilöstöstä
 • Ilmoitus 27.5.2019: Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen 

Sosiaali- ja terveysministeriö

 • Kuntainfo 5/2019: Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta voimaan 1.12.2019

KEHA-keskus (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus)

 • Päätös 20.6.2019: Päätös korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen Aurassa (ajalta 1.1-30.4.2019  8.324,25 €)

Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)

 • Ilmoitus ja päätös: 12.7.2019 ja 18.7.2019: Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen (Heero Oy, Itäkallo oy)
 • Päätös 17.7.2019: Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskevan luvan muuttaminen (Suomen Syöpäyhdistys)
 • Ilmoitus 12.7.2019  yksityisen palvelutoiminnan alkamisesta 18.7.2019 (Itäkallo oy)
 • Ilmoitus 3.7.2019 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen (Hippo Terapiaklinikka Oy)
 • Ilmoitus 28.6.2019 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan ja toimipaikkojen nimenmuutos (OmaValmius Oy)
 • Ilmoitus 10.6.2019 yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen (Coronaaria Diagnostiikka Oy, Oulun patologian laboratorio)

Euskunnan oikeusasiamies

 •  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2018

Vanhustyön keskusliitto

 • Valtakunnallista Vanhustenpäivää ja -viikkoa vietetään 6.-13.10.2019 teemalla Varaudu vanhuuteen. Vanhustenviikon suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Vanhustenviikon kampanjalla halutaan kiinnittää huomiota ikääntymiseen, iäkkäisiin ihmisiin ja heidän asemaansa yhteiskunnassa. Vanhustyön keskusliitto juhlii 70-vuotista taivaltaan ja juhlavuoden kunniaksi Vanhustyön keskusliiton  kotisivuilta www.vtkl.fi löytyy viikon festivaaliohjelma sekä runsaasti vinkkejä ja ideoita Vanhustenviikon ohjelmaksi. 

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta merkitsee edellä olevat viranomaispäätökset ja ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Perusturvalautakunta merkitsi edellä olevat viranomaispäätökset ja ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.