Perusturvalautakunta, kokous 28.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Sosiaali- ja terveydenhuollon puolivuosiraportti tammi-kesäkuu 2019

AurDno-2019-343

Valmistelija

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on ohjeistanut, että toimialajohtajat raportoivat talouden ja tavoitteiden toteutumisesta vähintään neljä kertaaa vuodessa. Osavuosiraportti nro 2 tehdään ajalta 1.1.-30.6.2019. Puolivuosiraportti sisältää kaikkien talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteutumat vuonna 2019 kesäkuun loppuun saakka sekä lyhyen selvityksen toiminnan toteutumisesta samalta ajalta.

Sosiaalipalvelujen tehtäväalueella palvelut ovat toteutuneet lähes käyttösuunnitelman mukaisesti. Sosiaalipalvelujen toimintatuotot olivat tammi-kesäkuussa 234.743 euroa, joten toimintatuotot ovat hieman arvioitua alemmalla tasolla. Tosin kaikkia tuloja esimerkiksi lasten ja perheiden palveluiden osalta ei ole vielä kirjattu. Toimintakulujen toteutuma on 1.1-30.6.2019 2.213.512 euroa (48 %). 

Sosiaalityön palvelujen tarvetta on ollut arvioitua enemmän. Sosiaalitoimisto siirtyi entisen paloaseman tiloihin 20.6.2018. Keskeneräiset korjaustyöt vaikeuttavat edelleen asiakaspalvelua ja työskentelyä sosiaalitoimistossa.

Toimeentuloturvan menoihin on tammi-kesäkuun tilanteen perusteella arvioituna tulossa ylitystä erityisesti täydentävän toimeentulotuen menoihin. Sosiaalityön palvelujen tarvetta kasvattivat lisääntyneet toimeentuloon ja velkaantumiseen liittyvät ongelmat. 30.6.2019 toteutuman perusteella ylitys tulisi olemaan noin 20.000 €.

Terveydenhuollon tehtäväalueella perusterveydenhuollon toteutumaa tammi-kesäkuulta ei ole vielä käytössä. Perusterveydenhuollon menot ylittävät kuitenkin arvioidun, koska kuntayhtymän talousarvioon on perusterveydenhuollon menoiksi vahvistettu 2 268 669 €, mutta kunnan talousarvioon on vahvistettu 2 142 000 €.

Erikoissairaanhoidossa Auran kunnan erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen tammi-kesäkuussa oli + 4,8 % (tammi-heinäkuussa - 0,5 %). Laskutuspoikkeama tammi-kesäkuulta on esityslistan liitteenä oheismateriaalina.

Perusturvalautakunnan puolivuosiraportti 1.1. - 30.6.2019 on esityslistan liitteenä. Esityslistan liitteenä on oheismateriaalina taloudellinen toteutuma tammi-kesäkuu 2019 perusturvalautakunnan tasaolla, tehtäväaluetasolla ja vastuuyksikkö (I) tasolla.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sirpa Kunnas, Sosiaalijohtaja, sirpa.kunnas@aura.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy ohessa esityslistan  liitteenä olevan perusturvalautakunnan puolivuosiraportin liitteineen ja oheismateriaaleineen, ja esittää sen edelleeen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Päätös

Perusturvalautakunta hyväksyi ohessa esityslistan liitteenä olevan perusturvalautakunnan puolivuosiraportin liitteineen ja oheismateriaaleineen, ja päätti esittää sen edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.