Sivistyslautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kirjastotoimenjohtajan rekrytointi

AurDno-2021-500

Perustelut

Kirjastotoimenjohtaja Laila Uusitalo on irtisanoutunut virastaan siten, että hänen viimeinen työpäivänsä on 31.10.2021. Viimeisen viikon hän pitää osan vuosilomistaan. Kunnanhallitus on antanut kokouksessaan 11.10.2021 täyttöluvan virkaan 1.11.2021 alkaen ja hyväksynyt samalla Pöytyän ja Auran kuntien välille uuden sopimuksen yhteisestä kirjastotoimenjohtajasta. Uusi sopimus astuu voimaan1.1.2022, mikäli Pöytyän kunnanhallitus hyväksyy sopimuksen. Uuden sopimuksen mukaan kirjastotoimenjohtajan työpanos jakautuu puoliksi sopijakuntien kesken. Auran kunta toimii isäntäkuntana, joten sivistyslautakunta hoitaa rekrytointiprosessin. Pöytyän sivistysjohtaja osallistuu rekrytointiin. Uusi sopimusluonnos on oheismateriaalina lautakunnalle tiedoksi.

Kirjastotoimenjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää molempien sopijakuntien kirjastotoimia, toimia kirjastojen henkilöstön lähiesimiehenä ja valmistella kuntien päätöksentekoon kirjastojen substanssiasioita. Kirjastotoimenjohtaja on tilivelvollinen viranhaltija sopijakuntien kirjastotoimissa. Tehtäviin sisältyvät osin myös kirjastoammatilliset tehtävät mukaan lukien asiakaspalvelutyö, sekä muut kuntien osoittamat tehtävät. Viran työaika jakautuu kuntien kesken puoliksi.

Kirjastotoimenjohtajan kelpoisuusehdot ovat virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys kirjastojen tehtäviin ja toimintaan. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksiin sisältyvät perustuslain 731/1999 125.2 §:n mukaiset yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin. Hakijalta toivotaan positiivista kehittämisotetta, laajaa asioiden hahmotuskykyä, aiempaa kokemusta nykypäivän esimiestehtävistä sekä kuntasektorin talouden ja hallinnon tuntemusta riittävissä määrin kirjastotoimen kehittämiseen.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan ja viran aloitukseen liittyy kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottoa esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Hakemus tulee jättää Kuntarekry-palvelussa, https://www.kuntarekry.fi 11.11.2021 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset ja viran hoitamisen kannalta keskeiset palvelutodistukset. Alkuperäiset tutkinto-, palvelu- ja muut todistukset esitetään pyydettäessä erikseen. Kunnanhallitus päättää viran tehtäväkohtaisen palkan.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää julistaa kirjastotoimenjohtajan viran avoimeen hakuun 21.10. - 11.11.2021 klo 15.00 asti ja päättää mahdollisen haastatteluajan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.