Sivistyslautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Koulujen lukuvuosisuunnitelmat

AurDno-2021-441

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sanni Rantalainen, Rehtori, sanni.rantalainen@aura.fi

Perustelut

Lukuvuoden alussa sivistyslautakunnan tulee vahvistaa koulujen lukuvuosisuunnitelmat. Lukuvuosisuunnitelmat ovat liitteissä.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy lukuvuosisuunnitelmat liitteiden mukan.

Päätös

Palautettiin valmisteluun

Perustelut

Lautakunta palautti edellisessä kokouksessa asian valmisteluun.

Lukuvuosisuunnitelmat käsitellään opettajakokouksessa 19.10.2021. Päivitetty suunnitelma tuodaan kokoukseen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy koulujen lukuvuosisuunnitelmat.

Päätös

Lautakunta päätti palauttaa yhtenäiskoulun teemapäivien osalta rehtorille täydennettäväksi. Muutoin lukuvuosisuunnitelmat hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sanni Rantalainen

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.