Sivistyslautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Koulun ylituntikäytännöt laitetaan valmisteluun.

Lautakunta päätti laittaa rehtorin perehdytyskansion valmisteluun apulaisrehtorille.

 

Tiedoksi: Sanni Rantalainen, Jukka Valkama


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.