Sivistyslautakunta, kokous 19.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

AurDno-2021-435

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Toimialan esimiehet ovat valmistelleet vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024. Koska kunnan sisäisiä eriä ei ole vielä voitu tehdä, on talousarvio siltä osin vielä keskeneräinen.

Toiminnalliset tavoitteet ja ulkoiset tulot ja menot ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024.

Päätös

Palautettiin valmisteluun.

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Lautakunta palautti talousarvion edellisestä kokouksesta valmisteluun.

Tarkastettu ja korjattu esitys on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivsityslautakunta hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.