Sivistyslautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Muut asiat

Perustelut

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Seuraava kokous 24.5.2022 klo 18.00.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.