Sivistyslautakunta, kokous 19.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Sivistystoimen tilat lukuvuodelle 2022 - 2023

AurDno-2022-182

Valmistelija

  • Anita Peltonen, Varhaiskasvatuspäällikkö, anita.peltonen@aura.fi
  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Sivistystoimen tilojen suhteen on ollut vaihtelevaa tarvetta lapsimäärien vaihtelun vuoksi. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu vaikuttaa varhaiskasvatuksen tilatarpeisiin. Lisäksi kivikoulun sisäilma on aiheuttanut joidenkin toimintojen siirtymistä.

Varhaiskasvatuksen tilat

Lasten lukumäärät ikäryhmittäin

Syntymävuosi auralaisia lapsia

varhaiskasvatuksessa

2.5.2022

osallistumis %

hakemuksia vireillä

aloitusajankohta 1.7.2022-2.1.2023

2016 41 41 100  
2017 40 36 90  
2018 44 41 93 1
2019 47 37 79 3
2020 47 26 55 7
2021 49 8 16 7
2022 8 0    
Lapsia yhteensä 276 189   18

Varhaiskasvatuspaikkoja kunnan alueella on yhteensä 192: päiväkoti Pääskynpesässä 84, Kurjessa 84, perhepäivähoidossa 24 (sisältää yksityisen perhepäivähoitajan 4 paikkaa). Lisäksi on esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksessa oleville lapselle. Paikkamäärä ei ole suoraan verrannollinen lasten lukumäärään sillä paikkojen laskennassa käytetään kertoimia lapsen iän ja hoitotarpeen mukaan. Varhaiskasvatuksen tilat tulevat olemaan elokuun alusta alkaen lähes täynnä.

Perusopetuksen tilat

Opetus saadaan mahtumaan nykyisiin tiloihin. Joustavan perusopetuksen tilaksi on ajateltu entistä talonmiehen asuntoa kivikoulussa. Ukrainalaisten valmistavaan opetukseen ei koulun puolella ole luokkatilaa, joten asia tulee ratkaista pikimmin.

Kirkonkulman koululla tilat ovat riittävät ja hyvin toimivat.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat Markulasta jouduttiin ottamaan nopealla aikataululla väliaikaiseen käyttöön täksi kevääksi. Tilassa toimii nyt viisivuotiaden esiopetus. Markula tarvitaan elokuun alusta alkaen jälleen aamu- ja iltapäivätoiminnan käyttöön. Myös liikuntasali tarvitaan elokuun alusta koulun liikunnanopetukseen.

Vapaa-aikatoimen tilatarpeet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan väliaikainen siirto liikuntasalin puolikkaaseen aiheutti harrastustoiminnalle muutoksia. Tilatarpeet saatiin järjestymään, mutta syksystä alkaen liikuntasalin toivotaan olevan normaalilla tavalla myös harrastustoimintaan käytettävissä. Yhdistysten hakemukset on pyydetty huhtikuun loppuun mennessä.

Mahdolliset lisätilat

Entisen Touhutaskun alakerran tiloja on tarjottu kunnalle varhaiskasvatuksen käyttöön. Tilojen kokonaisuus on noin 130 m2 ja siihen liittyy aidattu piha-alue, jossa on edelleen entisen päiväkodin leikkikalusteita.

Tilaratkaisuja suunnitellaan kokonaisuutena viranhaltijatyönä. Käyttöasteeet ja tarpeet selviävät toukokuun alussa, jolloin valmistelutyö etenee.

Ehdotus

Esittelijä

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tietoon tilavalmistelun tämän vaiheen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.