Vapaa-aikalautakunta, kokous 18.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen työjärjestys

Perustelut

Avattuaan kokouksen puheenjohtajan on todettava kokouksessa läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa kukin on paikalla.

Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Kokous on kutsuttu laillisesti koolle kun kaikki lautakunnan varsinaiset jäsenet ovat saaneet kokouskutsun lautakunnan päättämässä määräajassa (4 päivää ennen).

Toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kokouksen asiat käsitellään asialistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Ehdotus

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy kokouksen työjärjestyksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.