Kunnanhallitus, kokous 28.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 227 Talouden toteuma ajalta tammikuu - syyskuu 2022

AurDno-2022-471

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Kunnan talous on edennyt syyskuun tilannetta tarkastellen hyvin talousarvion mukaisesti. Käyttökulujen toteumaprosentti on 75 ja toimintatuotot ovat toteutuneet prosentilla 78. Verotulot ovat toteutuneet samoin kuin toimintatuotot. Valtionosuuksiin tehdään korjaukset marras- ja joulukuun maksuerissä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuden osalta. Koko kunnan pitkä tuloslaskelma ja lyhyet laskelmat toimielimittäin ovat liitteinä. Lokakuun verotilitys on ollut kunnalle keskimääräistä tasoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman tammi - syyskuun ajalta tietoon saatetuksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska asia päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.