Hyppää sisältöön
  Vireillepano/-tulo   Kaavaluonnos   Kaavaehdotus   Kaavan hyväksyminen   Toimeenpano

Metsä-Halavan alueen asemakaavan jatkokaavoitus

TUNNUS
AurDno-2022-409
YHTEYSHENKILÖ
Kunnanjohtaja Terhi Källi
LAINVOIMAISUUS
Kaava on saanut lainvoiman 10.2.2023

Kunnanhallitus aloitti päätöksellä 13.12.2021 § 251 Metsä-Halavan alueen jatkokaavoituksen.

Asemakaavan laajennuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmisteltiin 4.2.2022 ja esiteltiin kunnanhallitukselle 21.2.2022 § 28.

Kunnanhallitus hyväksyi ja päätti asettaa nähtäville Auran Metsä-Halavan asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen aineistot 9.5.2022 § 82. Aineisto kuulutettiin 16.5. – 16.6.2022.

Kunnanhallitus hyväksyi ja päätti asettaa nähtäville kaavaehdotuksen 22.8.2022 § 152. Aineisto kuulutettiin 29.8. – 30.9.2022.

Kunnanhallitus päätti 17.10.2022 §199 esittää kunnanvaltuustolle kaavaehdotuksen hyväksymistä.

Kunnanvaltuusto 12.12.2022 §50 hyväksyi Metsä-Halavan kaavaehdotuksen. Kaava kuulutettiin lainvoimaiseksi 10.2.2023.